Uavhengig kontroll

Uavhengige kontroller

Vi er sentralt godkjente og utfører uavhengig kontroll på følgende områder:

  • Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1
  • Kontroll av Våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1
  • Kontroll av Lufttetthet (i nye boliger) i tiltaksklasse 1

Det er skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med § 14-6 av fuktsikring ved nybygging og ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger. Det samme gjelder for fritidsboliger med mer en en boenhet. Ansvarlig kontrollende skal kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, og at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet.

FORKLARING PÅ SAMSVARSERKLÆRING

Samsvarserklæring er et verdipapir/garanti for den enkelte boligeier, og må tas godt vare på av boligeier.

Ansvarlig utførende er den eller de som skal utføre bygge- og/eller anleggsarbeidene i et tiltak. Normalt er dette entreprenør i betydningen entreprenørfirma, håndverksfirmaer som byggmester, rørlegger, elektriker, gartnerfirma m.fl. Det er lovbestemmelse om ansvarlig utførende i pbl § 23-6. Oppgavene for ansvarlig utførende er nærmere presisert i SAK § 12-4.

De ansvarlig utførende skal også avgi samsvarserklæringer med bekreftelse på at utførelsen er gjort i samsvar med lov og forskrift, samt at utførelsen er i samsvar med prosjekteringen. Også denne samsvarserklæringen gis til ansvarlig søker. Og ved utstedelse av ferdigattest på nye boliger skal det foreligge samsvarserklæring fra alle ansvarlige foretak.

Eier av anlegget har plikt til å oppbevare samsvarserklæringen og tilhørende dokumentasjon slik at den er tilgjengelig ved senere endringer av anlegget.

Utførende/ansvarlige firma har plikt til å oppbevare samsvarserklæringen og tilhørende dokumentasjon i minst 5 år etter at arbeidet er utført.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
902 07 879