Taksering

BOLIGSALGSRAPPORT/TILSTANDSRAPPORT

En boligsalgsrapport er en gjennomgang av hele bygningsmassen og dens standard, en «Bygningsteknisk gjennomgang med- arealmåling». Skader og forhold som må utbedres, blir vurdert med en tilstandsgrad (TG). TG uttrykker tilstanden til objektet.

Tilstandsgradene går fra 1-3, hvorav 3 er det mest kritiske. Bygninger som har TG 3 over flere punkter (grunnmur, gulv, tak, dører/vinduer) er ofte i så dårlig stand at de bør rives. På slutten av boligsalgsrapporten vil man finne et rapportsammendrag.

Eksempel: «Boligen må anses som et oppussingsobjekt, og det bør vurderes om det er mer lønnsomt å rive hele boligen med grunnmur og rør.»

VERDITAKST

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån der eiendommen/boligenstilles som eneste sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med salg av eiendom.

En verditakst er gyldig dokumentasjon ovenfor likningsmyndighetene dersom du mener det er grunnlag for å sette ned likningsverdien på din eiendom.

Merk deg at en verdi- og lånetakst IKKE er en boligsalgsrapport eller en tilstandsrapport.

BOLIGTAKSERING

Takstene brukes hovedsakelig i forbindelse ved eierskifte og refinansiering.Ved eierskifte anbefales i tillegg utarbeidelse av tilstandsrapport – Boligsalgsrapport – BSR. Denne rapporten baseres på en grundigere gjennomgang av eiendommen.

SKADETAKSERING

Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Dette skal være personer som har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene.

Takstmenn/fagkyndig, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for «setting av skjønnet» og en gjennomgang av oppgaven. Det foretas befaring i den skadde bygningen, hvor fagkyndig registrerer boligens oppbygning og skade.

Skjønnmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skadet bygning og verdiberegninger.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
902 07 879