Taksering

BOLIGSALGSRAPPORT/TILSTANDSRAPPORT

Ønsker du større sikkerhet ved eierskifte av bolig? En boligsalgsrapport/tilstandsrapport kan være med på å avdekke feil og mangler før eierskapsskifte. På denne måten er både selger og kjøper innforstått med boligens tilstand.

En boligsalgsrapport er en gjennomgang av hele bygningsmassen og dens standard. Rent teknisk er det en bygningsteknisk gjennomgang med- arealmåling. Boligen tildeles deretter en tilstandsgrad, basert på dens eventuelle skader og mangler.

Tilstandsgradene (TG) går fra 1-3, hvorav 3 er den mest kritiske. Bygninger som har blir tildelt TG 3 over flere punkter, som for eksempel grunnmur, gulv, tak, dører eller vinduer, er ofte i så dårlig stand at de bør rives. Rapporten avsluttes med et sammendrag og en anbefaling.

Eksempel: «Boligen må anses som et oppussingsobjekt, og det bør vurderes om det er mer lønnsomt å rive hele boligen med grunnmur og rør.»

Unngå usikkerhet ved kjøp og salg av bolig – bestill en tilstandsrapport i dag!

VERDITAKST

Ønsker du å ta opp lån eller refinansiere med sikkerhet i boligen eller eiendommen? Med verdi- og lånetakst får du gyldig dokumentasjon du kan bruke i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån, der eiendommen eller boligen stilles som eneste sikkerhet. Verdi- og lånetakst benyttes også i forbindelse med skifte/arv og ved salg av eiendom.

Mener du likningsverdien på din bolig er satt for høyt? Verditakst kan brukes som dokumentasjon ovenfor likningsmyndighetene, dersom du mener det er grunnlag for å sette ned likningsverdien på din eiendom.

Trenger du hjelp med verdi- eller lånetakst? Vi er klare for å hjelpe deg i dag!

BOLIGTAKSERING

Takstene brukes hovedsakelig i forbindelse ved eierskifte og refinansiering.Ved eierskifte anbefales i tillegg utarbeidelse av tilstandsrapport – Boligsalgsrapport – BSR. Denne rapporten baseres på en grundigere gjennomgang av eiendommen.

SKADETAKSERING

Har du vært uheldig og fått skade på boligen? Ved skade på bolig velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Dette skal være personer som har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene.

Det første som skjer i prosessen er at takstmenn/fagkyndig, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for «setting av skjønnet» og en gjennomgang av oppgaven. Det foretas befaring i den skadde bygningen, hvor fagkyndig registrerer boligens oppbygning og skade.

Sammen lager skjønnmennene et skjønnsdokument med beskrivelse av skadene på bygget og hvilke kostnader som vil påløpe i forbindelse med utbedring.

Trenger du en takstmann til å se på din bolig? Kontakt oss i dag!

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
902 07 879