Om oss

Historie

  • Ulf Eckhoff har i tillegg jobbet som tømrer/formann i Norske Stålbygg fra 1984-94.
  • I 1994 etablerte Ulf Eckhoff EE Bygg med Roger Elgsaas. EE Bygg er i dag den nest største entreprenøren i Sandefjord. I 2000 solgte Ulf Eckhoff seg ut av EE Bygg.
  • I 1999 etablerte Ulf Eckhoff Byggpartner med Tommy Eliassen. Byggpartner er i dag den største takentreprenøren i Sandefjord. Ulf Eckhoff solgte seg ut i 2003.
  • Fra 2008 jobbet Ulf Eckhoff som byggmester, og tok byggeleder og takstmannutdannelse ved Norges Eiendomsakademi.

Sandefjords eneste kontrollør med sentral godkjenning

Ikonet viser om foretaket har sentral godkjenning innenfor kontrollområdet de utfører kontroll i. Ved at foretaket har sentral godkjenning i kontrollområdet, kan det bli både billigere og enklere å få gjennom søknad om ansvarsrett i en byggesøknad.

Med overordnet ansvar for kontroll, menes det at foretaket kan ta på seg ansvarsretten for alle kontrollområdene innenfor den tiltaksklassen som de har sentral godkjenning i.

Uavhengig kontroll

Denne logoen vises ved siden firmanavn på de firmaene som bruker kontrollverktøyet
integrert i uk.no. Verktøyet inneholder sjekklister, dokumenter, rutiner med mer som gjør at kontrolløren får god kontroll, god oversikt, automatisk utfyllelse av dokumenter og god effektivitet over prosjektene sine.

Du som tiltakshaver(byggherre) vil ha en trygghet for at kontrollene blir
gjennomført på en god måte. Disse foretakene vises først under finn kontrollør. Vi anser dette som et kvalitetsstempel for et kontrollforetak