Avhendingslova

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) finnes hos lovdata

Husleieloven

Lov om husleieavtaler (husleieloven) finnes hos lovdata

Tomtefesteloven

Lov om tomtefeste finnes hos lovdata

Kjøpsloven

Lov om kjøp finnes hos lovdata

Eierseksjonsloven

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) finnes hos lovdata

Lov om Boligbyggelag

Lov om bolibyggelag finnes hos lovdata

Sameieloven

Lov om sameie finnes hos lovdata

Tinglysingsloven

Lov om tinglysing finnes hos lovdata

Husleiereguleringsloven

Lov om husleieregulering m.v. for boliger finnes hos lovdata

Bustadoppføringsloven

Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
902 07 879